Zamówienia

Zamówienia przyjmujemy:

    • przez sklep internetowy www.mokodesigns.pl,
    • telefonicznie: +48 603 065 603 od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 17.00 i w soboty od 10.00 do 14.00.
    • mailowo na adres: sklep@mokodesigns.pl

Klient składając zamówienie przyjmuje ofertę Mokodesigns. Mokodesigns niezwłocznie potwierdza Klientowi przyjęcie zamówienia do realizacji.

Ze względu na specyfikę towaru ( unikalność produktu, celowe zabrudzenia, zagniecenia oraz zniszczenia ), oraz fakt, że nie ma dwóch identycznych egzemplarzy, każde złożone zamówienie, przed jego przyjęciem do realizacji musi być potwierdzone przez Mokodesigns mailowo lub telefonicznie.

Ceny

Ceny podane są w złotówkach i zawierają podatek VAT. Klient ma następujące możliwości zapłaty ceny wskazanej w zakładce Zasady zakupów.

Koszty wysyłki

Do płaconej ceny towaru należy doliczyć koszty wysyłki właściwe dla wybranego sposobu płatności i dostawy:

  • 13,50 zł w przypadku płatności przy odbiorze przesyłki, towar dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej / InPost
  • 13,50 zł plus 7 zł w przypadku płatności przy odbiorze przesyłki za pobraniem, towar dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej.

W przypadku wyboru płatności online (TPay) lub kartą kredytową zamówienie zostanie przyjęte do realizacji z chwilą potwierdzenia rezerwacji wystarczających środków na koncie bankowym Klienta.

Wysyłka towarów

Wysyłka towarów następuje w terminie 3-8 dni roboczych od chwili otrzymania zamówienia, chyba że podczas składania zamówienia został podany inny termin realizacji dostawy.

Wysyłki towarów realizowane są w kolejności napływających zamówień, do wyczerpania zapasów. Przy dużej ilości napływających zamówień niektóre artykuły mogą być dostarczone osobną przesyłką w terminie późniejszym, który wynosi 4-8 tygodnie od dnia otrzymania zamówienia. Wysyłka towarów jest ograniczona do terytorium Polski.

Koszty wysyłki naliczane są tylko raz przy dostawie głównej, nawet jeśli zamówienie będzie realizowane w dostawach częściowych. Termin realizacji zamówienia może się wydłużyć z przyczyn niezależnych od firmy.

Zastrzegamy sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian zarówno w cenach towarów znajdujących się w ofercie, jak i w wysokości kosztów wysyłki, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które złożyły już zamówienia przed dokonaniem ww. zmian.

Prawo zwrotu towaru (prawo odstąpienia od umowy)

Gwarantujemy prawo odstąpienia od umowy i tym samym zwrotu zamówionego towaru bez podania przyczyny. Odstąpić od umowy można w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Dla zachowania terminu 14 dni na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres: sklep@mokodesigns.pl. Mokodesigns niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia za pośrednictwem zwrotnie przesłanej wiadomości, wskazując datę otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot wzajemnych świadczeń Stron powinien nastąpić niezwłocznie, przy czym nie później w okresie 14 dni liczonych od daty otrzymania przez Mokodesigns oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Mokodesigns może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanej od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Towar należy odesłać na własny koszt nie podlegający zwrotowi na adres Mokodesigns, 00-543 Warszawa, ul. Mokotowska 48. Towar oferowany jako komplet należy odesłać w całości.  Zwracany towar powinien być nieuszkodzony oraz nie nosić śladów zużycia poza zużyciem koniecznym w granicach zwykłego zarządu zakupionym towarem  (np. wynikającym z konieczności przymierzenia lub innego sprawdzenia towaru). W przypadku zwrotu towaru uszkodzonego lub noszącego ślady zużycia przekraczającego granice zwykłego zarządu Mokodesigns może obciążyć Kupującego odszkodowaniem obejmującym koszt uszkodzenia lub zużycia towaru, przy czym kwota tego odszkodowania może zostać potrącona z kwotą ceny sprzedaży podlegającej zwrotowi na rzecz Kupującego. W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą.

Prosimy o dotrzymanie określonego terminu zwrotu. Należność z tytułu zwrotu towaru zostanie przesłana przekazem pocztowym, przelewem bankowym na wskazane konto lub na konto, z którego nastąpiła płatność albo w formie bonu do wykorzystania na kolejne zakupy w przypadku wyboru przez Klienta tej formy rozliczenia należności z tytułu zwrotu . Nie ma możliwości wymiany zwracanego towaru na inny. W siedzibie Mokodesigns w Warszawie nie można dokonać zwrotu towaru osobiście.

W przypadku niewywiązania się Mokodesigns z dostawy wszystkich zamówionych towarów w terminie 30 dni, klient ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Gwarancja (reklamacja)

Mokodesigns dokłada wszelkich starań, aby towar dostarczany konsumentowi był wolny od wad oraz zgodny ze złożonym zamówieniem. Mokodesigns odpowiada wobec konsumenta za wady fizyczne i prawne towaru w zakresie określonym Ustawą z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawą z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny. W przypadku konsumentów, którzy dokonali zakupu towaru przed dniem 25.12.2014 r. Mokodesigns odpowiada za niezgodność towaru z umową, w zakresie określonym Ustawą z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Towar wadliwy wraz z reklamacją należy odesłać na adres Mokodesigns, 00-543 Warszawa, ul. Mokotowska 48 załączając opis wady oraz dane umożliwiające identyfikację klienta.

Oświadczenie reklamacyjne może być przekazane do Mokodesigns w dowolnej formie, przy czym przesłanie go wraz z reklamowanym towarem może przyspieszyć proces rozpatrzenia reklamacji.

W przypadku uznania roszczeń za zasadne, Mokodesigns zwraca reklamującemu również poniesione koszty dostarczenia reklamowanego towaru na podstawie przedłożonego przez reklamującego dowodu ich poniesienia, a w przypadku nieprzedłożenia takiego dowodu, w równowartości najtańszej oferowanej przez Mokodesigns opcji dostawy.

W celu skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, zgodnie z wymogiem art. 14.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dn. 21.05.2013r., Mokodesigns wskazuje łącze do platformy ODR http://ec.europa.eu/consumers/odr/